8.Karmapa.png
Když mu byly necelá dva měsíce řekl, „Emaho, nepochybujte o tom, že jsem Karmapa!“
  • Obdržel dvacet pět různých odkazů včetně Vinaya Sutry, slibů Bódhisattvy, úplné transmise Tilopy, Náropy a Kálačakra Tantry.
  • Sepsal komentáře k Vinaja sutře, Pradžnaparamitě, Abhidharmě a mnoho děl o Máhamudře.
  • Založil několik klášterních vysokých škol.
  • Věnoval se také poezii, malbě a sochařství, vytvořil z mramoru i svou vlastní podobiznu.
  • Byl příkladem askeze a jednoduchosti.
  • Řekl, že Karmapové a Šamarpové jsou neoddělitelní a jsou jednotným proudem mysli.
  • Instagram - Nala
  • Facebook - Bílý kruh

Account No.: 272902286 / 0300 (EUR)

IBAN: CZ50 0300 0000 0002 7290 2286

BIC: CEKOCZPP

NALA endowment fund, Loretánské náměstí 109/3,
118 00 Praha 1 – Hradčany

Subscribe to our newsletter so you don't miss anything

© 2023 by Nala Endowment fund

logo_red_aj_okraje.png